سید علی جلوه گران

برنامه نویس

طراح وب

بازاریاب دیجیتال

سید علی جلوه گران

برنامه نویس

طراح وب

بازاریاب دیجیتال

پروژه ها

۱- طراحی و برنامه نویسی نرم افزار سجاد (سامانه جامع آموزشی دارالقرآن)

۲- طراحی و برنامه نویسی نرم افزار نیکوکاران

۳- طراحی و برنامه نویسی نرم افزار مددجویان

۴- طراحی و برنامه نویسی نرم افزار بانک اطلاعات اشخاص

۵- طراحی و برنامه نویسی نرم افزار بانک اصلاعات خانواده

۶- طراحی و برنامه نویسی نرم افزار جامع آموزشی

۷- طراحی و برنامه نویسی نرم افزار مدیریت امور فرهنگی مهرتابان مهدوی

۸- طراحی و برنامه نویسی نرم افزار پاراد (پرداخت از راه دور انجمن مددکاری امام زمان(عج))

۹ طراحی و برنامه نویسی نرم افزار مدیریت استخدام خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

۱۰- طراحی نرم افزار SyncTools برای همگام سازی دیتابیس های SQL Server

۱۱- طراحی و برنامه نویسی سامانه تخصصی رفاهی تیکت

۱۲- طراحی و برنامه نویسی سامانه همیار

۱۳- طراحی و برنامه نویسی سامانه حواله دارو خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

۱۴- طراحی و برنامه نویسی سامانه ایاب ذهاب خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

۱۵- طراحی و برنامه نویسی فروشگاه انلاین رفاهی تیکت

۱۶- طراحی و برنامه نویسی پورتال مددکاری خیریه حضرت ابوالفضل (ع)