سید علی جلوه گران

برنامه نویس

طراح وب

بازاریاب دیجیتال

سید علی جلوه گران

برنامه نویس

طراح وب

بازاریاب دیجیتال

دوره های آموزشی

در زمینه برنامه نویسی

_delphi مدرس: مهدی کرامتی https://barnamenevis.org

_#C مدرس : ایمان مدائنی https://toplearn.com

_ ASP.net mvc مدرس: وحید نصیری https://www.dntips.ir

_Android Java مدرس: بهنام آقاجانی https://uncox.com

_php  مدرس: بهنام آقاجانی https://uncox.com

 _SQL Server مدرس: مسعود طاهری https://nikamooz.com

 _html,css,java script مدرس: مهرداد نادری

در زمینه روانشناسی،مدیریت و موفقیت

_دوره های محمود معظمی

_دوره های سید حسین عباسمنش

_دوره های سید محمد عرشیانفر

_دوره های علیرضا آزمندیان

_دوره های فرهنگ هلاکوئی

_دوره های داریوش فرهنگ

_دوره های محمدرضا شبانعلی و سایت متمم

_ دوره های دکتر شیری

_دوره های سید مجتبی حورایی

_دوره های سید سهیل رضایی

در زمینه آموزش دیجیتال مارکتینگ

_مهران منصوری فرد https://modireweb.com

_عادل طالبی https://atalebi.com

_امین اسماعیلی https://websima.academy

 

در زمینه آموزش ترید و سرمایه گذاری

_اطلس ارزهای دیجیتال مدرس: بیژن مهربان https://atlas.arzdigital.com

_دوره جامع معاملگری مدرس: مرتضی پورصمدی