TSQL
اردیبهشت
۲۰

Select duplicate values in Table

نویسنده سيد علي جلوه گران    دسته SQL Server     برچسب‌ها ,
Select duplicate values in Table

با این کد می توانید داده های تکراری را از جدول انتخاب کنید.

اردیبهشت
۲۰

Update From Select

نویسنده سيد علي جلوه گران    دسته SQL Server     برچسب‌ها ,
Update From Select

با این کد می تونید آپدیت داده ها را به صورت گروهی انجام دهید.

اسفند
۲۲

یکسان سازی ی و ک فارسی به عربی در SQL Server 2000

نویسنده سيد علي جلوه گران    دسته SQL Server     برچسب‌ها ,
يكسان سازي ی و ک فارسی به عربی در SQL Server 2000

کد مربوط به آقای نصیری که برای اصلاح دیتابیس اسکیوال سرور ۲۰۰۵ به بعد بود توسط دوست خوبم امیرحسین دانش افروز اصلاح شد تا بر روی sql server 2000 هم کار کند.