comment
فروردین
۲۹

comment در جاوا

نویسنده سيد علي جلوه گران    دسته جاوا     برچسب‌ها
comment در جاوا

در زبان جاوا به هر سه روش زیر می توانیم توضیحات ثبت کنیم .

فروردین
۲۹

comment در دلفی

نویسنده سيد علي جلوه گران    دسته دلفی     برچسب‌ها
comment در دلفی

در زبان دلفی به روش های زیر می توان توضیحات ثبت کرد:

اسفند
۲۳

comment در php

نویسنده سيد علي جلوه گران    دسته PHP     برچسب‌ها
comment در php

روش های مختلف ثبت توضیحات در کد های php