مناسبت
فروردین
۱

سال نو مبارک – آغاز سال ۱۳۸۹

نویسنده سيد علي جلوه گران    دسته روزنوشت     برچسب‌ها
شكوفه هاي بهاري

روزها نو نشده کهنـه تر از دیـروز است گــر کند یوسف زهرا نظری نوروز است ای خدا کاش شود سال نو ام عید فرج کـه نگـاهم نگـــران منتظر آن روز است