مهر
۱۶

کد های متحرک سازی

Author سيد علي جلوه گران    Category طراحي وب     Tags

توی وبلاگ ها و سایت های زیادی حتما تا به حال مشاهده کردین که یه سری عکس ها یا نوشته ها به صورت متحرک اند، به پایین میرن، سمت راست یا جهت های دیگه و با سرعت های مختلف.

کدهای متحرک سازی در اول به سه دسته تقسیم می شوند:

۱- کد متحرک سازی از راست به چپ

۲- کد متحرک سازی از چپ به راست

۳- کد متحرک سازی از بالا به پایین

شکل کلی این کد به این صورته :

<marquee>قالب وبلاگ | گرافیک | آموزش</marquee>

خب حالا ما میتونیم با کدهایی که زیر مجموعه این کد اصلی به حساب میان کدمون رو بسط و گسترشش بدیم و به شکل دلخواه تبدیلشون کنیم…

جهت دهنده ها

direction=”left”                      به سمت چپ

direction=”right”                 به سمت راست

direction=”down”                به سمت پایین

طریقه استفاده از جهت دهنده ها:

<marquee direction=”left”>قالب وبلاگ | گرافیک | آموزش</marquee>

<marquee direction=”right”>قالب وبلاگ | گرافیک | آموزش</marquee>

<marquee direction=”down”>قالب وبلاگ | گرافیک | آموزش</marquee>

تعیین کننده های نوع رفتار

این کدها بدین صورتند که مشخص میکنند موقعی که متن یا عکس موردنظر ما با گوشه های برگه سایت برخورد کرد، چه حالتی داشته باشند، بایستند، عبور کنند و یا دنده عقب بگیرن

behavior=”scroll”              از دو طرف برگه عبور می کنند

behavior=”alternate”        با برخورد به دو طرف برگه دنده عقب میگرند

behavior=”slide”              با رسیدن به انتهای برگه می ایستند

طریقه استفاده از تعیین کننده های نوع رفتار

<marquee direction=”right” behavior=”scroll”>قالب وبلاگ | گرافیک | آموزش</marquee>

<marquee direction=”right” behavior=”alternate”>قالب وبلاگ | گرافیک | آموزش</marquee>

<marquee direction=”right” behavior=”slide”>قالب وبلاگ | گرافیک | آموزش</marquee>

تعیین کننده های سرعت

scrolldelay=”۱″               میزان جهش
scrollamount=”۱″             میزان سرعت

طریقه استفاده از تعیین کننده های سرعت

<marquee direction=”right” scrollamount=”۱″>قالب وبلاگ | گرافیک | آموزش</marquee>

<marquee direction=”right” scrollamount=”۲۰″>قالب وبلاگ | گرافیک | آموزش</marquee>


به نقل از تک تمپ

دیدگاه شما؟

*