فروردین
۲۹

متغییرها در جاوا

Author سيد علي جلوه گران    Category جاوا     Tags ,

برای تعریف متغییر در جاوا فقط کافی است ابتدا نوع متغییر را نوشته و سپس نام متغییر را مشخص می کنیم.

به مثال های زیر توجه کنید :

boolean result = true;
char capitalC = 'C';
byte b = 100;
short s = 10000;
int i = 100000;

انواع داده در جاوا:

byte : عدد صحیح -۱۲۸ تا ۱۲۷

short: عدد صحیح -۳۲۷۶۸ تا ۳۲۷۶۷

int:عدد صحیح – ۳۲ بیت

long: عدد صحیح – ۶۴ بیت – از ۲- به توان ۶۳ تا ۲ به توان ۶۳

float:عدد اعشاری – ۳۲ بیت

double:عدد اعشاری – ۶۴ بیت

boolean:صحیح و غلط – ۱ بیت

 char:کاراکتر یونیکد – ۱۶ بیت

String:داده متنی از نوع object

دیدگاه شما؟

*