فروردین
۱

سال نو مبارک – آغاز سال ۱۳۸۹

Author سيد علي جلوه گران    Category روزنوشت     Tags

روزها نو نشده کهنـه تر از دیـروز است

گــر کند یوسف زهرا نظری نوروز است

ای خدا کاش شود سال نو ام عید فرج

کـه نگـاهم نگـــران منتظر آن روز است

دیدگاه شما؟

*