اسفند
۲۹

آغاز سال ۱۳۹۲

Author سيد علي جلوه گران    Category روزنوشت     Tags

1392

درشکفتن جشن نوروز برایت در همه ی سال سر سبزی جاودان وشادی
اندیشه ای پویا و آزادی و برخورداری از همه نعمتهای خدادادی آرزومندم.

دیدگاه شما؟

*